Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2011

bijmibrawo
5037 caa1 420
Reposted byxoxox xoxox
bijmibrawo
5021 8645 420

June 11 2011

bijmibrawo

Me trying to dance like Beyoncé:

giuliamilane:

Expectations:

 Reality: 

Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
bijmibrawo
Reposted fromRedPenny RedPenny viablondi blondi
bijmibrawo

przepis na najlepszą poranną kawę świata :)

pomysł autorski - kto pił, ten zadowolony:)

- 1-2 łyżeczki kawy

- 1 łyżeczka kakao

- 1 łyżeczka cappucino waniliowego albo śmietankowego

- 1 łyżeczka cukru

- trochę mleka 

dajcie znać jak wam smakuje:)

Reposted frometerycznie eterycznie viablondi blondi

June 10 2011

bijmibrawo
0584 20cd 420
haha great! <3
Reposted byfadenb fadenb
bijmibrawo
0145 399d 420
Reposted byalicjunedeleted123DarkAndLonleybeminehoneysaintistdiokhankornelekspieluhrenherzpokahontazMurzynsmejli
bijmibrawo
9997 0d0a 420
Reposted byblondi blondi
bijmibrawo
1801 624d
haha yummy :D
bijmibrawo
bijmibrawo
1496 7359
Reposted bygirltheorymochalena
bijmibrawo
1405 2428
bijmibrawo
bijmibrawo
2957 bdd4
Tego już chyba nigdzie nie idzie kupić :< a to było takie dobre... ach te lata 90 ^_^
bijmibrawo
9830 66f3 420
Reposted fromtrumienka trumienka
bijmibrawo
6499 34f2 420
Reposted byzoozia zoozia
bijmibrawo
6459 47b6 420
Reposted bycindeezyvictories
bijmibrawo
6265 9a88 420
aaaa! daj daj <3
Reposted bycindeezybranchofloveiloyannennekexxxxmisscherrykasiulaalcionerepostedfrommaszkakhaligirlinterrupted
bijmibrawo
bijmibrawo
6062 b118
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl